Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
JEŚLI MASZ JESZCZE JAKIEŚ PYTANIE? 
ŚMIAŁO ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!
REGULAMIN QUIZ GAME

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.QuizGame.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry. 

 

2. Podczas gry w Quiz Game uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników. 

 

3. Rezerwacja: 

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.guizgame.pl, telefonicznie pod numerem +48 782 449 202, za pomocą poczty e-mail, pisząc na adres info@guizgame.pl lub osobiście w lokalu przy ul. Felicjanek 10/12 w Krakowie. 

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy przekazać następujące informacje: - imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji - liczbę uczestników - datę i godzinę rezerwacji - numer telefonu kontaktowego/adres e-mail - sposób płatności Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana. 

3.4 Rezerwację można odwołać telefonicznie, mailem bądź osobiście na dwa dni przed planowaną wizytą. 

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić pod numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności. 

3.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez naszych pracowników.

 

4. Gra: 

4.1 Gra Quiz Game odbywa się w jednym z trzech pomieszczeń (cztero-, pięcio- lub sześcio-stanowiskowych) 

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 15 roku życia, osoby niepełnosprawne bądź cierpiące na przewlekłe zaburzenia neurologiczne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Quiz Game. 

4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do 12 graczy.

4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie dodatkowe 10-15 minut na wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Quiz Game mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady. 

4.6 Podczas gry nie należy korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. 

4.7 Dla celów bezpieczeństwa wszystkie pokoje Quiz Game są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).
4.8 Za wszelkie szkody (zniszczenie sprzętu elektronicznego, wystroju oraz innych elementów pomieszczenia) powstałe w wyniku działania uczestników Quiz Game odpowiedzialność materialną ponosi klient.
4.9 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Quiz Game najpóźniej w godzinie rozpoczęcia gry. Zalecamy, by zjawić się ok 10-15 minut przed planowaną rozgrywką. Pracownicy Quiz Game mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

 

5. Zasady bezpieczeństwa: 

5.1 W każdym pokoju znajduje się znak drogi wyjścia ewakuacyjnego. 

5.2 Osoby cierpiące na epilepsję i inne zaburzenia neurologiczne powinny skontaktować się z pracownikami Quiz Game przed rozpoczęciem zabawy. 

5.3 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Quiz Game, pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.4 Quiz Game nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników. 

5.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

5.6 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.7 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu. 

 

6. Płatność: 

6.1 Płatności w Quiz Game dokonać można gotówką w PLN, kartą płatniczą lub Voucherem Prezentowym. 

6.2 60 minut gry to koszt 49 zł/ os. Jeżeli grupa liczy więcej niż sześciu uczestników istnieje możliwość zagrania w parach, koszt jednego uczestnika wyniesie wówczas 44 zł. 

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry. 

 

7. Vouchery: 

7.1 Voucher Prezentowy można zakupić w siedzibie Quiz Game, zamówić telefonicznie lub poprzez stronę internetową www.quizgame.pl
7.2 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez dwanaście miesięcy od daty zakupu.
7.3 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin i wprowadzić kod rabatowy widoczny na Voucherze.

 

8. Dane osobowe: 

8.1 Rezerwując studio Quiz Game za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku rezerwacji vouchera kurierem lub pocztą tradycyjną podajesz nam również swój adres. W przypadku prośby o fakturę również otrzymujemy od Ciebie dane osobowe. Tym samym dokonując rezerwacji w naszym systemie automatycznie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji rezerwacji oraz do celów marketingowych związanych z ofertą Quiz Game.

ZAREZERWUJ

  1. pl
  2. en

ZAREZERWUJ

  1. en

info@quizgame.pl

Tel: +48 782 449 202

KONTAKT

Quiz Game Kraków ul. Felicjanek 10/12

(III  piętro w budynku)

31-104 Kraków

ADRES

Pn - Pt : 16-22

Sb- Nd : 10-22

 

GODZINY OTWARCIA
"Quiz Game - Teleturniej na żywo" wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowane rozwiązania technologiczne wraz z wzorami przemysłowymi podlegają ochronie patentowej zgodnie z ustawą o prawie własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r a ich właścicielem jest Krzysztof Golonka. W przypadku zainteresowania licencją/franczyzą prosimy o kontakt mailowy na info@quizgame.pl