Felicjanek 10/12

KRAKÓW

Czopowa 10

GDAŃSK

3 maja 23 lok. 14

KATOWICE

Zielona 1

ŁÓDŹ

Warszawa (jesień 2022)

JUŻ WKRÓTCE 

Kramarska 11

POZNAŃ

Plac Solny 6/7 lok. 1

WROCŁAW

  1. en

ZAREZERWUJ

REGULAMIN QUIZ GAME

JEŚLI MASZ JESZCZE JAKIEŚ PYTANIE? 

ŚMIAŁO ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.QuizGame.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry. 

 

2. Podczas gry w Quiz Game uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników. 

 

3. Rezerwacja: 

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.guizgame.pl, telefonicznie, za pomocą poczty e-mail lub osobiście w lokalach w Krakowie i Wrocławiu 

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy przekazać następujące informacje: - imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji - liczbę uczestników - datę i godzinę rezerwacji - numer telefonu kontaktowego/adres e-mail - sposób płatności Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana. 

3.4 Rezerwację można odwołać telefonicznie, mailem bądź osobiście na dwa dni przed planowaną wizytą. 

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić pod numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności. 

3.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez naszych pracowników.

 

4. Gra: 

4.1 Gra Quiz Game odbywa się w jednym z trzech pomieszczeń (cztero-, pięcio- lub sześcio-stanowiskowych) 

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 15 roku życia, osoby niepełnosprawne bądź cierpiące na przewlekłe zaburzenia neurologiczne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Quiz Game. 

4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do 15 graczy.

4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie dodatkowe 10-15 minut na wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Quiz Game mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady. 

4.6 Podczas gry nie należy korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. 

4.7 Wszystkie lokale i pokoje Quiz Game są objęte monitoringiem w celach bezpieczeństwa jak i ochrony praw autorskich. W przypadku zniszczeń, kradzieży, czy innych naruszeń dóbr materialnych i niematerialnych zapis z monitoringu zostanie przekazany do odpowiednich organów prawnych.
4.8 Za wszelkie szkody (zniszczenie sprzętu elektronicznego, wystroju oraz innych elementów pomieszczenia) powstałe w wyniku działania uczestników Quiz Game odpowiedzialność materialną ponosi klient.

4.9 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Quiz Game najpóźniej w godzinie rozpoczęcia gry. Zalecamy, by zjawić się ok 10-15 minut przed planowaną rozgrywką. Pracownicy Quiz Game mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

 

5. Zasady bezpieczeństwa: 

5.1 W każdym pokoju znajduje się znak drogi wyjścia ewakuacyjnego. 

5.2 Osoby cierpiące na epilepsję i inne zaburzenia neurologiczne powinny skontaktować się z pracownikami Quiz Game przed rozpoczęciem zabawy. 

5.3 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Quiz Game, pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.4 Quiz Game nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników. 

5.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

5.6 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.7 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu. 

 

6. Płatność: 

6.1 Płatności w Quiz Game dokonać można gotówką w PLN, kartą płatniczą lub Voucherem Prezentowym. 

6.2 Obowiązujący cennik znajduje się w zakładce CENNIK u góry strony. 

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry. 

 

7. Vouchery: 

7.1 Voucher Prezentowy można zakupić w siedzibie Quiz Game, zamówić telefonicznie lub poprzez stronę internetową www.quizgame.pl
7.2 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez dwanaście miesięcy od daty zakupu.
7.3 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin i wprowadzić kod rabatowy widoczny na Voucherze.

 

8. Dane osobowe: 

8.1 Rezerwując studio Quiz Game za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku rezerwacji vouchera kurierem lub pocztą tradycyjną podajesz nam również swój adres. W przypadku prośby o fakturę również otrzymujemy od Ciebie dane osobowe. Tym samym dokonując rezerwacji w naszym systemie automatycznie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji rezerwacji oraz do celów marketingowych związanych z ofertą Quiz Game.